კატეგორიები2015-07-27 06:58:34(UTC). მაგნიტუდა = 4.1ML. თბილისიდან – 59კმ. ქალაქი სიღნაღი - სამხრეთ-დასავლეთი - 27კმ. სოფელი კაზლარი - 15კმ.
გთხოვთ
შეავსოთ კითხვარი

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2015-07-27 06:58:34 ML=4.1 10 41.441/45.653თბილისიდან – 59კმ. ქალაქი სიღნაღი - სამხრეთ-დასავლეთი - 27კმ. სოფელი კაზლარი - 15კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M
2015-07-18 17:14:16 ML=3.1 5 41.32/43.91 ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 22კმ. სოფელი საღამო - 11კმ.
M
2015-07-15 21:13:38 ML=2.8 5 41.61/43.56 ქალაქი ახალქალაქი - ჩრდილოეთი - 20კმ. სოფელი ბალანთა.
M
2015-06-20 20:15:37 ML=3.4 5 41.06/43.51სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 6კმ.
M
2015-06-01 14:28:51 ML=2.5 10 41.71/45.16თბილისიდან – 11კმ. ქალაქი საგარეჯო - დასავლეთი - 11კმ. სოფელი სართიჭალა.
M
2015-05-27 23:24:48 ML=2.5 21 41.62/45.23თბილისიდან – 19კმ. ქალაქი საგარეჯო - სამხრეთ-დასავლეთი - 12კმ.
M
2015-05-27 22:18:57 ML=2.5 19 41.62/45.23თბილისიდან – 19კმ. ქალაქი საგარეჯო - სამხრეთ-დასავლეთი - 12კმ.
M
2015-05-26 01:20:35 ML=4.7 10 40.63/46.89აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 56კმ.
M
2015-05-25 23:49:03 ML=3.5 11 41.34/43.94 ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 19კმ. სოფელი სოღუთლო - 9კმ.
M
2015-05-10 16:46:09 ML=3.2 5 41.57/43.55 ქალაქი ახალქალაქი - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 16კმ. სოფელი აგანა.
M

|< << 1 >> >|
10 ჩანაწერი - გვერდი 1/1