კატეგორიები2015-05-26 01:20:35(UTC). მაგნიტუდა = 4.7ML. აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 56კმ.

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2015-05-26 01:20:35 ML=4.7 10 40.63/46.89აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 56კმ.
M
2015-05-25 23:49:03 ML=3.6 5 41.33/43.93 ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 20კმ. სოფელი სოღუთლო - 11კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M
2015-05-10 16:46:09 ML=3.2 5 41.57/43.55 ქალაქი ახალქალაქი - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 16კმ. სოფელი აგანა.
M
2015-04-10 13:40:07 ML=3.4 5 42.33/45.03თბილისიდან – 58კმ. ქალაქი თიანეთი - ჩრდილოეთი - 22კმ. სოფელი ბინდაურთა - 7კმ.
M
2015-04-02 19:33:27 ML=3 10 41.9/42.16 ქალაქი ოზურგეთი - აღმოსავლეთი - 8კმ. სოფელი ვაკიჯვარი - 2კმ.
M
2015-03-31 15:54:55 ML=3.4 14 41.52/42.27 დაბა შუახევი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 11კმ. სოფელი კარაპეტი - 3კმ.
M
2015-03-29 06:15:32 ML=3.1 10 41.58/43.54 ქალაქი ახალქალაქი - ჩრდილოეთი - 16კმ. სოფელი აგანა.
M
2015-03-24 16:00:54 ML=4 15 41.09/43.9სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 8კმ.
M
2015-03-21 17:15:29 ML=2.7 10 42.5/43.29 ქალაქი ამბროლაური - აღმოსავლეთი - 9კმ. სოფელი ფუტიეთი.
M

|< << 1 >> >|
9 ჩანაწერი - გვერდი 1/1