კატეგორიები2016-05-18 11:37:02(UTC). მაგნიტუდა = 3.0ML. ქალაქი ახალციხე - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 16კმ. სოფელი აწყური - 3კმ.
გთხოვთ
შეავსოთ კითხვარი

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2016-05-18 11:37:02 ML=3 5 41.77/43.14 ქალაქი ახალციხე - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 16კმ. სოფელი აწყური - 3კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M
2016-05-13 21:17:53 ML=4.6 10 42.83/46.403რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 65კმ.
M
2016-04-21 21:05:14 ML=2.9 10 41.85/46.16 ქალაქი ლაგოდეხი - დასავლეთი - 6კმ. სოფელი ბაისუბანი.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M
2016-04-20 09:27:39 ML=2.3 10 41.64/44.3თბილისიდან – 25კმ. ქალაქი თეთრიწყარო - ჩრდილო-დასავლეთი - 14კმ. სოფელი გოხნარი - 1კმ.
M
2016-04-02 19:11:46 ML=2.9 5 42.58/43.41ქალაქი ონი.
M
2016-03-09 12:12:59 ML=3.5 5 41.15/44.46სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 4კმ.
M
2016-03-06 00:57:10 ML=3.2 10 43.096/41.596 ქალაქი ტყვარჩელი - ჩრდილოეთი - 24კმ. სოფელი ქვაბჩარა - 1კმ.
M
2016-03-02 03:43:54 ML=3.2 5 41.39/43.97ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 18კმ. სოფელი მამიშლარი - 4კმ.
M

|< << 1 >> >|
8 ჩანაწერი - გვერდი 1/1