კატეგორიები2017-01-11 19:29:01(UTC). მაგნიტუდა = 3.0 M. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 22კმ. სოფელი ფოკა - 9კმ.
გთხოვთ
შეავსოთ კითხვარი

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2017-01-12 18:08:14 M=2.8 10 41.89/45.42თბილისიდან – 38კმ. ქალაქი თელავი - სამხრეთ-დასავლეთი - 2კმ. სოფელი ვარდისუბანი - 4კმ.
A
2017-01-11 19:29:01 M=3 10 41.37/43.91 ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 22კმ. სოფელი ფოკა - 9კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2016-12-20 16:40:50 M=4.1 10 41.81/46.29ქალაქი ლაგოდეხი.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2016-12-16 09:28:49 M=3.1 10 41.95/44.11თბილისიდან – 48კმ.ქალაქი გორი.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2016-12-12 23:36:14 M=3.3 10 42.6/43.41ქალაქი ონი.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2016-12-04 23:24:46 M=2.9 10 42.05/44თბილისიდან – 61კმ. ქალაქი ქარელი - აღმოსავლეთი - 6კმ. სოფელი არაშენდა.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2016-11-02 08:52:30 M=3 10 42.54/43.51 ქალაქი ონი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 4კმ. სოფელი ფსორი.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2016-10-30 09:59:25 M=3.2 10 42.01/46.04 ქალაქი ყვარელი - აღმოსავლეთი - 16კმ. სოფელი სარუსო - 11კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2016-10-27 10:25:17 M=3 10 41.27/43.86 ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 20კმ. სოფელი საღამო - 8კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2016-10-19 03:17:57 M=3.9 10 41.45/44.21თბილისიდან – 40კმ. ქალაქი დმანისი - ჩრდილოეთი - 11კმ. სოფელი საჯა.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2016-10-17 08:11:00 M=3.8 5 41.43/44.16თბილისიდან – 45კმ. ქალაქი დმანისი - ჩრდილოეთი - 9კმ. სოფელი კიროვისი.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A

|< << 1 >> >|
11 ჩანაწერი - გვერდი 1/1