კატეგორიები2016-07-22 20:27:06(UTC). მაგნიტუდა = 2.8 M. თბილისიდან – 60კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 10კმ. სოფელი სოღუთლო - 4კმ.
გთხოვთ
შეავსოთ კითხვარი

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2016-07-22 20:27:06 M=2.8 5 41.32/44.05თბილისიდან – 60კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 10კმ. სოფელი სოღუთლო - 4კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2016-07-21 16:18:27 M=2.8 5 41.36/43.99თბილისიდან – 61კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 15კმ. სოფელი სოღუთლო - 5კმ.
A
2016-07-21 15:17:46 ML=4.2 5 41.38/44.04თბილისიდან – 57კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 12კმ. სოფელი სოღუთლო - 1კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M
2016-07-13 03:17:17 ML=3.4 5 41.38/44თბილისიდან – 59კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 15კმ. სოფელი მამიშლარი - 3კმ.
M
2016-07-12 10:14:02 ML=4.8 15 41.379/44.014თბილისიდან – 59კმ. ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 14კმ. სოფელი მამიშლარი - 3კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M
2016-06-17 04:40:10 ML=3.2 27 41.286/46.1475 ქალაქი დედოფლისწყარო - სამხრეთი - 17კმ. სოფელი ჯაფარიძე - 17კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M
2016-06-12 00:52:08 ML=3.9 10 41.88/45.82 ქალაქი ყვარელი - სამხრეთი - 5კმ. სოფელი სანავარდო - 1კმ.
M
2016-06-09 09:29:51 ML=3.5 10 41.86/45.913 ქალაქი ყვარელი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი ჭიკაანი - 1კმ.
M
2016-05-29 17:47:34 ML=3 9 41.57/43.99ქალაქი წალკა - დასავლეთი - 6კმ. სოფელი თიქილისა - 2კმ.
M
2016-05-18 11:37:02 ML=3 5 41.77/43.14 ქალაქი ახალციხე - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 16კმ. სოფელი აწყური - 3კმ.
M
2016-05-13 21:17:53 ML=4.6 10 42.83/46.403რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 65კმ.
M

|< << 1 >> >|
11 ჩანაწერი - გვერდი 1/1