კატეგორიები2017-01-22 19:03:18(UTC). მაგნიტუდა = 3.2 M. ქალაქი ბაღდათი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 1კმ. სოფელი ქვედა ზეგანი.
გთხოვთ
შეავსოთ კითხვარი

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2017-01-22 19:03:18 M=3.2 5 42.05/42.87 ქალაქი ბაღდათი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 1კმ. სოფელი ქვედა ზეგანი.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2017-01-20 13:52:33 M=4.3 5 41.74/42.9 ქალაქი ახალციხე - ჩრდილო-დასავლეთი - 10კმ. სოფელი ანი - 2კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2017-01-12 18:08:14 M=2.8 10 41.89/45.42თბილისიდან – 38კმ. ქალაქი თელავი - სამხრეთ-დასავლეთი - 2კმ. სოფელი ვარდისუბანი - 4კმ.
A
2017-01-11 19:29:01 M=3 10 41.37/43.91 ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 22კმ. სოფელი ფოკა - 9კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A

|< << 1 >> >|
4 ჩანაწერი - გვერდი 1/1