კატეგორიები2014-11-08 08:04:44(UTC). მაგნიტუდა = 3ML. ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 24კმ. სოფელი ფარავანი - 4კმ.

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2014-11-08 08:04:44 ML=3 5 41.41/43.87 ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 24კმ. სოფელი ფარავანი - 4კმ.
M
2014-11-01 20:17:26 ML=2.8 10 42.42/44.74 დაბა ყაზბეგი - სამხრეთი - 25კმ. სოფელი დიდებანი.
M
2014-10-31 06:38:33 ML=2.8 5 41.38/45.66 ქალაქი სიღნაღი - სამხრეთ-დასავლეთი - 32კმ. სოფელი კაზლარი - 21კმ.
M
2014-10-18 12:35:00 ML=3.8 10 42.718/45.256რუსეთი. ჩეჩნეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 5კმ.
M
2014-10-15 16:40:49 ML=3.3 10 42.58/43.34ონიდან დასავლეთით - 6 კმ.
M
2014-10-08 12:36:17 ML=3.7 5 42.38/43.02ტყიბული
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M

|< << 1 >> >|
6 ჩანაწერი - გვერდი 1/1