კატეგორიები2015-09-04 04:49:40(UTC). მაგნიტუდა = 5.8ML. აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 102კმ.
გთხოვთ
შეავსოთ კითხვარი

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2015-09-04 04:49:40 ML=5.8 10 40.958/47.877აზერბაიჯანი. საქართველოს საზღვრიდან – 102კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M
2015-08-30 17:56:35 ML=3.3 10 41.17/43.13ტაო–კლარჯეთი. საქართველოს საზღვრიდან - 8კმ.
M
2015-08-21 17:56:55 ML=2.8 17 41.34/43.9 ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 23კმ. სოფელი ფოკა - 9კმ.
M
2015-08-05 23:56:35 ML=3.4 10 41.36/43.23 ქალაქი ახალქალაქი - დასავლეთი - 18კმ. კურორტი ვარძია - 2კმ.
M
2015-08-05 07:17:19 ML=3.8 10 41.14/43.11ტაო–კლარჯეთი. საქართველოს საზღვრიდან - 11კმ.
M
2015-07-27 06:58:34 ML=4.1 10 41.441/45.653თბილისიდან – 59კმ. ქალაქი სიღნაღი - სამხრეთ-დასავლეთი - 27კმ. სოფელი კაზლარი - 15კმ.
M
2015-07-18 17:14:16 ML=3.1 5 41.32/43.91 ქალაქი დმანისი - დასავლეთი - 22კმ. სოფელი საღამო - 11კმ.
M
2015-07-15 21:13:38 ML=2.8 5 41.61/43.56 ქალაქი ახალქალაქი - ჩრდილოეთი - 20კმ. სოფელი ბალანთა.
M
2015-06-20 20:15:37 ML=3.4 5 41.06/43.51სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 6კმ.
M

|< << 1 >> >|
9 ჩანაწერი - გვერდი 1/1