კატეგორიები2015-03-31 15:54:55(UTC). მაგნიტუდა = 3.4M. დაბა შუახევი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 4კმ. სოფელი გოგინაური.
გთხოვთ
შეავსოთ კითხვარი

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2015-03-31 15:54:55 M=3.4 10 41.58/42.24 დაბა შუახევი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 4კმ. სოფელი გოგინაური.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
A
2015-03-29 06:15:32 ML=3.1 10 41.58/43.54 ქალაქი ახალქალაქი - ჩრდილოეთი - 16კმ. სოფელი აგანა.
M
2015-03-24 16:00:54 ML=4 15 41.09/43.9სომხეთი. საქართველოს საზღვრიდან – 8კმ.
M
2015-03-21 17:15:29 ML=2.7 10 42.5/43.29 ქალაქი ამბროლაური - აღმოსავლეთი - 9კმ. სოფელი ფუტიეთი.
M
2015-02-23 08:04:50 ML=4.2 10 40.876/46.128აზერბაიჯანი.
M
2015-02-11 20:24:38 ML=2.9 10 42.44/43.79 დაბა ჯავა - დასავლეთი - 10კმ. სოფელი აბანო - 1კმ.
M
2015-02-05 15:07:54 ML=3.3 5 41.58/43.53 ქალაქი ახალქალაქი - ჩრდილოეთი - 16კმ. სოფელი აგანა.
M
2015-02-05 13:16:59 ML=3.4 5 41.58/43.51 ქალაქი ახალქალაქი - ჩრდილოეთი - 16კმ. სოფელი ალათუმანი.
M
2015-01-08 21:39:42 ML=3.4 15 41.26/43.68 ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 5კმ. სოფელი სპასოვკა.
M
2014-12-31 01:29:42 ML=3 10 42.55/43.42 ქალაქი ონი - სამხრეთ-დასავლეთი - 1კმ. სოფელი სხიერი.
M

|< << 1 >> >|
10 ჩანაწერი - გვერდი 1/1