კატეგორიები2016-06-17 04:40:10(UTC). მაგნიტუდა = 3.2ML. ქალაქი დედოფლისწყარო - სამხრეთი - 17კმ. სოფელი ჯაფარიძე - 17კმ.
გთხოვთ
შეავსოთ კითხვარი

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2016-06-17 04:40:10 ML=3.2 27 41.286/46.1475 ქალაქი დედოფლისწყარო - სამხრეთი - 17კმ. სოფელი ჯაფარიძე - 17კმ.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M
2016-06-12 00:52:08 ML=3.9 10 41.88/45.82 ქალაქი ყვარელი - სამხრეთი - 5კმ. სოფელი სანავარდო - 1კმ.
M
2016-06-09 09:29:51 ML=3.5 10 41.86/45.913 ქალაქი ყვარელი - სამხრეთ-აღმოსავლეთი - 10კმ. სოფელი ჭიკაანი - 1კმ.
M
2016-05-29 17:47:34 ML=3 9 41.57/43.99ქალაქი წალკა - დასავლეთი - 6კმ. სოფელი თიქილისა - 2კმ.
M
2016-05-18 11:37:02 ML=3 5 41.77/43.14 ქალაქი ახალციხე - ჩრდილო-აღმოსავლეთი - 16კმ. სოფელი აწყური - 3კმ.
M
2016-05-13 21:17:53 ML=4.6 10 42.83/46.403რუსეთი. დაღესტანი. საქართველოს საზღვრიდან – 65კმ.
M
2016-04-21 21:05:14 ML=2.9 10 41.85/46.16 ქალაქი ლაგოდეხი - დასავლეთი - 6კმ. სოფელი ბაისუბანი.
M
2016-04-20 09:27:39 ML=2.3 10 41.64/44.3თბილისიდან – 25კმ. ქალაქი თეთრიწყარო - ჩრდილო-დასავლეთი - 14კმ. სოფელი გოხნარი - 1კმ.
M
2016-04-02 19:11:46 ML=2.9 5 42.58/43.41ქალაქი ონი.
M

|< << 1 >> >|
9 ჩანაწერი - გვერდი 1/1