კატეგორიები2015-01-08 21:39:42(UTC). მაგნიტუდა = 3.4ML. ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 5კმ. სოფელი სპასოვკა.

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2015-01-08 21:39:42 ML=3.4 15 41.26/43.68 ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 5კმ. სოფელი სპასოვკა.
M
2014-12-31 01:29:42 ML=3 10 42.55/43.42 ქალაქი ონი - სამხრეთ-დასავლეთი - 1კმ. სოფელი სხიერი.
M
2014-12-23 00:43:52 ML=3.7 28 41.8976/45.9713 ქალაქი ყვარელი - აღმოსავლეთი - 11კმ. სოფელი ახალსოფელი.
M
2014-12-10 18:03:43 ML=3.7 10 42.43/44.96 ქალაქი თიანეთი - ჩრდილოეთი - 32კმ. სოფელი თხილიანა.
M
2014-12-10 09:19:57 ML=2.9 10 42.38/44.79ქალაქი თიანეთი - ჩრდილო-დასავლეთი - 30კმ. სოფელი ლუთხუბი.
M
2014-11-08 08:04:44 ML=3 5 41.41/43.87 ქალაქი წალკა - სამხრეთ-დასავლეთი - 24კმ. სოფელი ფარავანი - 4კმ.
M
2014-11-01 20:17:26 ML=2.8 10 42.42/44.74 დაბა ყაზბეგი - სამხრეთი - 25კმ. სოფელი დიდებანი.
M
2014-10-31 06:38:33 ML=2.8 5 41.38/45.66 ქალაქი სიღნაღი - სამხრეთ-დასავლეთი - 32კმ. სოფელი კაზლარი - 21კმ.
M

|< << 1 >> >|
8 ჩანაწერი - გვერდი 1/1