კატეგორიები2015-02-23 08:04:50.772(UTC). მაგნიტუდა = 4.2ML. აზერბაიჯანი.
გთხოვთ
შეავსოთ კითხვარი

მონიშნული 1-7 დღე 8-31 დღე +31 დღე მაგნიტუდა(3-9)
ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2003 წლიდან დღემდე საქართველოში და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაფიქსირებული მაგნიტუდა(Ml) 3-ზე მეტი სიძლიერის და მათ შორის მოსახლეობისთვის შეგრძნებადი მიწისძვრები.
დან მდე მაგნიტუდა (მაგ: >=2; <9)
დრო მაგ სიღრმე გან/გრძ რეგიონი M/A
UTC   კმ გრადუსი    
2015-02-23 08:04:50 ML=4.2 10 40.876/46.128აზერბაიჯანი.
გთხოვთ შეავსოთ კითხვარი
M
2015-02-11 20:24:38 ML=2.9 10 42.44/43.79 დაბა ჯავა - დასავლეთი - 10კმ. სოფელი აბანო - 1კმ.
M
2015-02-05 15:07:54 ML=3.3 5 41.58/43.53 ქალაქი ახალქალაქი - ჩრდილოეთი - 16კმ. სოფელი აგანა.
M
2015-02-05 13:16:59 ML=3.4 5 41.58/43.51 ქალაქი ახალქალაქი - ჩრდილოეთი - 16კმ. სოფელი ალათუმანი.
M
2015-01-08 21:39:42 ML=3.4 15 41.26/43.68 ქალაქი ნინოწმინდა - აღმოსავლეთი - 5კმ. სოფელი სპასოვკა.
M
2014-12-31 01:29:42 ML=3 10 42.55/43.42 ქალაქი ონი - სამხრეთ-დასავლეთი - 1კმ. სოფელი სხიერი.
M
2014-12-23 00:43:52 ML=3.7 28 41.8976/45.9713 ქალაქი ყვარელი - აღმოსავლეთი - 11კმ. სოფელი ახალსოფელი.
M
2014-12-10 18:03:43 ML=3.7 10 42.43/44.96 ქალაქი თიანეთი - ჩრდილოეთი - 32კმ. სოფელი თხილიანა.
M
2014-12-10 09:19:57 ML=2.9 10 42.38/44.79ქალაქი თიანეთი - ჩრდილო-დასავლეთი - 30კმ. სოფელი ლუთხუბი.
M

|< << 1 >> >|
9 ჩანაწერი - გვერდი 1/1